Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Chocianów
Nadleśnictwo Chocianów
76 81 83 500
76 81 83 506

ul. Kościuszki 23
59-140 Chocianów

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
Nadleśnictwa Chocianów

 

Czynny w okresie sezonu pożarowego (marzec-październik) codziennie w godz. 10.00 - 20.00. Numer kontaktowy 76 81 83 523.

Nadleśniczy
Stanisław Mazan
76 81 83 500
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Wiśniewski
76 81 83 500
Główna Księgowa
Wanda Ławniczak
76 81 83 500
Sekretarz
Michał Porucznik
76 81 83 500
Inżynier Nadzoru
Adam Chlebowski
76 81 83 500
Inżynier Nadzoru
Stanisław Pępkowski
76 81 83 500
Komendant Straży Leśnej
Krzysztof Zgutka
76 81 83 500

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Porucznik
Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 76 81 83 500 wew. 334, 606 909 421
Paweł Pawłowski
Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu i Ochrony Przeciwpożarowej
Tel.: 76 81 83 500 wew. 333, 606 909 378
Piotr Motyl
Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania, BHP
Tel.: 76 81 83 500 wew. 332, 600 025 679
Fabian Jeda
Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: 76 81 83 500 wew. 331, 608 592 326

Dział Finansowo-Księgowy

Beata Oleksy
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 615
Katarzyna Ludwikowska
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 614
Ewa Mazan
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 613
Barbara Gawluk
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 612, 606 909 471
Helena Susidko
Księgowa
Tel.: 76 81 83 500 wew. 600
Dominika Bury
Stażystka
Tel.: 76 81 83 500

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Stankiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 131, 608 592 454

Dział administracyjno-gospodarczy

Martyna Jeda
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 673, 784 049 463
Małgorzata Porucznik
Sekretarka
Tel.: 76 81 83 500 wew. 100
Marcin Muzyka
Specjalista ds. Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Tel.: 76 81 83 500 wew. 674, 791 200 052
Joanna Czernicka
Specjalista ds. Transportu i Magazynu
Tel.: 76 81 83 500 wew. 762

Straż Leśna

Tadeusz Reszewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 76 81 83 500 wew. 222, 784 049 406