Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie pożarowe

Utrzymująca się w ostatnich dniach słoneczna pogoda spowodowała szybki wzrost zagrożenia pożarowego lasu.

Wielkości dwóch podstawowych czynników, mających bezpośredni wpływ na zagrożenie pożarowe, niebezpiecznie zbliżyły się do wartości krytycznych wynoszących:

- dla wilgotności ściółki - poniżej 15 procent

- dla wilgotności powietrza - poniżej 50 procent

Dlatego na terenie Nadleśnictwa Chocianów od kilku dni obowiązuje II stopień zagrożenia pożarowego (w skali wynoszącej od 0 do III stopni).

Mapa zagrożenia pożarowego znajduje się tutaj

 

Dla zapewnienia ochrony obszarów leśnych w budynku PAD, położonym przy głównej bramie wjazdowej na teren siedziby Nadleśnictwa Chocianów,  od połowy marca pełnione są dyżury służb ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa mających w swojej opiece blisko 20 tys ha lasu.

 

fot. Jacek Wiśniewski

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Chocianów (PAD) koordynuje również akcje gaśnicze prowadzone na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych we Wrocławiu przez samoloty Leśnej Bazy Lotniczej w Lubinie.

 

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Chocianów wybuchły już trzy pożary które pochłonęły łącznie 0,60 ha lasu a najczęstszymi przyczynami pożaru są podpalenie oraz nieumyślne spowodowanie pożaru.

 

Jeden niedopałek papierosa może spowodować zniszczenie wielu hektarów lasu.

 

fot. Jacek Wiśniewski

 

Pożary w lasach powodują zawsze powstanie ogromnych strat finansowych i trudnych do naprawienia strat ekologicznych. Dlatego apelujemy do wszystkich osób odwiedzających nasze lasy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przypominamy, że w lasach obowiązuje kategoryczny zakaz używania otwartego ognia.

 

fot. Jacek Wiśniewski

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o natychmiastowe powiadomienie:

- Straży Pożarnej - telefon alarmowy 998 lub 112

oraz

- Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Chocianów - telefon 76 81 83 523